Što je BARF?

BARF je filozofija prehrane temeljena na ideji da pse kao mesoždere treba hraniti hranom što sličnijom onoj koju su jeli u početku suživota s čovjekom, hranom koja je bliska njihovim predcima vukovima, od kojih se genetski gotovo i ne razlikuju. Uzgojem i selekcijom stvorene su mnogobrojne pasmine pasa, tako različite da je katkad teško vjerovati da je riječ o istoj vrsti životinja i da im je predak vuk. Naglasak te filozofije prehrane jest na činjenicama da hrana treba biti SIROVA I BEZ ŠTETNIH DODATAKA KOJIMA OBILUJU DRUGI NAČINI PREHRANE, što se može zaključiti iz samog naziva – Biologically Appropriate Raw Food.

Pas je uz čovjeka već sigurno 15 000 godina a, iako je svoje ponašanje i navike prilagodio suživotu s ljudima, slobodno se može reći, s obzirom na razliku u genima od 0,001%, da je pas zapravo pripitomljeni vuk (Thalmann, 2014).